Giỏ hàng
Giải pháp cấp phôi tự động cho máy gia công

Giải pháp công nghệNgày: 12-07-2023 bởi: Support Haravan

Giải pháp cấp phôi tự động cho máy gia công

 

 Giải pháp cấp phôi tự động là một trong những yêu cầu cần thiết cần phải được nghiên cứu và giải quyết trong các hệ thống sản xuất tự động nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, sử dụng và khai thác các máy móc, thiết bị một cách có hiệu quả nhất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

   Nghiên cứu hệ thống cấp phôi tự động là giải quyết từng giai đoạn một cách triệt để tổng thể toàn bộ hệ thống cấp phôi và phải được đặt trong từng điều kiện làm việc cụ thể của từng máy móc, thiết bị và công đoạn sản xuất.

   Trong quá trình nghiên cứu hệ thống cấp phôi tự động thì mục tiêu chính cần phải đạt được đó là hệ thống cấp phôi cần phải hoạt động một cách ổn định và tin cậy, có nghĩa là phải cung cấp phôi một cách kịp thời, chính xác về vị trí trong không gian, đủ số lượng theo năng suất yêu cầu có tính đến lượng dự trữ và thu nhận sản phẩm sau khi sản xuất xong một cách an toàn và chính xác.

  Trong thực tế hiện nay của các ngành sản xuất nói chung, người ta đang sử dụng khá rộng rãi các cơ cấu cấp phôi bằng cơ khí, hoặc phối hợp cơ khí – điện, cơ khí- khí nén. với sự phát triển mạnh của lĩnh Gia công cơ khí băng tải con lăn  có thể dễ dàng thay đổi được chương trình một cách linh hoạt thích ứng với các kiểu phôi liệu khác nhau khi cần thay đổi các sản phẩm. Đây là một trong những tính chất rất quan trọng mà nhờ nó có thể áp dụng công nghệ tiên tiến vào trong quá trình sản xuất dạng loạt nhỏ và loạt vừa mà vẫn có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giải pháp sử dụng robot kết hợp tool gắp sản phẩm là một giải pháp tự động hóa hiệu quả trong quá trình sản xuất và xử lý sản phẩm. Với khả năng kết hợp giữa khả năng di chuyển và chức năng gắp, robot này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất, đảm bảo chất lượng và giảm sự phụ thuộc vào lao động nhân công. 

Hệ thống điều khiển: Robot kết hợp tool gắp sản phẩm được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, cho phép lập trình và điều chỉnh các tác vụ gắp sản phẩm theo yêu cầu cụ thể. Hệ thống này giúp đảm bảo hoạt động ổn định và linh hoạt của robot trong quá trình làm việc.

Robot kết hợp tool gắp sản phẩm là một giải pháp hiệu quả trong tự động hóa quy trình sản xuất. Với khả năng di chuyển, gắp sản phẩm và độ chính xác cao, robot này mang lại nhiều lợi ích về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp sản xuất.

Ưu điểm của hệ thống cấp phôi tự động là có thể thay thế cho con người trong một hoặc nhiều công đoạn sản xuất. Trong số đó, công đoạn cấp phôi, gá lắp vào đồ gá trên máy. Và tháo sản phẩm ra khỏi máy sau gia công là những công đoạn tự động hóa khả thi nhất để giảm cycle time

Cấp phôi tự động đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất hàng loạt với các chi tiết giống hoặc tương tự nhau. Việc thay đổi giải pháp cấp phôi tự động theo từng sản phẩm định trước khá đơn giản với việc thay thế jig, dandory nhanh chóng.

Thời gian cấp phôi và lấy sản phẩm của hệ thống rất ngắn, giúp tăng năng suất gia công cho máy công cụ. Thời gian trên, với một hoặc một vài sản phẩm sản xuất đơn chiếc là không đáng kể.

index