Giỏ hàng
Kiểm tra và hiệu chuẩn

dịch vụ 2Ngày: 07-09-2023 bởi: Support Haravan

Kiểm tra và hiệu chuẩn

Việc hiệu chuẩn các thiết bị Máy đem lại cho tổ chức, doanh nghiệp những lợi ích to lớn, thiết thực:

  • Tiết kiệm chi phí: Thiết bị được hiệu chuẩn giúp đưa ra quyết định đúng đắn, tránh lãng phí vì phải thu hồi hoặc làm lại một loạt sản phẩm sai hỏng;
  • Cho phép đo đáng tin cậy: Sử dụng thiết bị được hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng các phép đo được thực hiện tại một nơi sẽ tương thích với phép đo được thực hiện ở nơi khác. Kết quả từ mọi khâu trong quy trình cũng như sản phẩm cuối cùng sẽ chính xác và đáng tin cậy;
  • Tuân thủ pháp luật: Việc hiệu chuẩn thiết bị giúp doanh nghiệp dễ dàng vượt qua các đợt thanh, kiểm tra của cơ quan Nhà nước;
  • Kịp thời phát hiện hư hỏng: Mọi thiết bị đều bị lão hóa theo thời gian và các thành phần quan trọng có thể bị chèn ép cơ học hoặc hao mòn và hư hỏng. Sự sai lệch không phải lúc nào cũng loại bỏ được nhưng nó có thể được phát hiện thông qua hiệu chuẩn định kỳ;
  • Cải tiến quy trình và tăng lợi nhuận: Việc diễn giải kết quả hiệu chuẩn theo sai số xác định sẽ giúp cải thiện quy trình và cuối cùng là tăng lợi nhuận.

Phân loạiindex